Quận 1

 • Sân Cầu Kho

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Sân Cung Văn Hóa

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

Quận 2

 • Sân Hiển Hoa

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Sân Trần Não

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

Quận Bình Thạnh

 • Sân Tre Xanh

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Sân Bình Thạnh

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

Quận 3

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

Quận 4

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

Quận 5

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

 • Home

  Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1

  Số lượng sân: 4

  Giá tham khảo: 40K/giờ/sân

X