lưu trữ hàng tháng

Tháng Mười Một 2016

Tìm hiểu về quả cầu lông – Phần 2

Ý nghĩa của những con số trên hộp cầu Nếu bạn để ý, trên mỗi ống cầu thường ghi các số “77”, “76-77”, “1-5” hay “48-52”. Những con số này phản ánh đặc tính tốc độ bay của quả cầu. Số càng nhỏ thì quả cầu càng nhẹ và do đó bay càng chậm. Có…

Tìm hiểu về quả cầu lông – Phần 1

Lịch sử ra đời Trong tiếng Anh, từ “Shuttlecock” được dùng để chỉ quả cầu lông. Từ này có từ thời Nữ hoàng Victoria (1837-1901) của nước Anh, nơi đã hình thành và phổ biến môn Cầu lông (1). Mỗi quả cầu thường có 16 chiếc lông xếp thành…
X