Yuki Fukushima/ Chiharu Shida vs Shiho Tanaka/ Koharu Yonemoto – Final Viet Nam Challenge 2016

Một trận đấu của các thiên thần đến từ Nhật Bản. hầu hét các fan đều đánh giá Chiharu Shida là hoa khôi của giải, nhưng với mình thì Yuki Fukushima đã hút hồn mình từ giải 2015 mất rồi. vừa xinh vừa đánh hay thế cơ mà

X